fanyi@translian.com 15202012581  网站地图
官方微信 官方微信
译联翻译

国外大学成绩单翻译模板样本

摘要:专门整理出国外成绩单翻译中文的模板,供您在翻译时参考使用,成绩单翻译模板均不涉及个人信息方面

    国外大学成绩单翻译,通常是用来国外的留学生在归国后,需要进行学历认证,有些企业在面试时或者在人才中心备案时,要求提供国外大学的成绩单和成绩单翻译件,用于证明成绩单真实有效,译联翻译公司10年来专业为留学材料提供翻译服务,已翻译过上万份中外留学的毕业证学位证和成绩单文件,拥有非常专业的翻译模板。

    根据客户经常询问的要求,专门整理出国外成绩单翻译中文的模板,供您在翻译时参考使用,成绩单翻译模板均不涉及个人信息方面,按照模板的排版要求进行显示:

国外成绩单翻译模板图片:

国外大学成绩单翻译模板图片

    文字排版格式如下:

学位信息

 

MEngSc                                   机械制造硕士学位

专业:                                    电气工程

结业日期:                             2020331

授予日期:                             2020331

 


学籍注册摘要

 

学期                                       学历水平              课程

2020年第1学期                      研究生                  8989   工程学 工程学硕士学位

2020年第2学期                      研究生                  8989   工程学 工程学硕士学位

2020年第1学期                      研究生                  8898   工程科学 工程科学硕士学位

2020年第2学期                      研究生                  1238   工程科学 工程科学硕士学位

2020年第3学期                       研究生                  1111   工程科学工程科学硕士学位

 

学籍记录详情

 

研究生                                              1215   工程学 工程学硕士学位

 

2020年第1学期            

         ELEC    4011         电力系统设备                                                    99      优秀

         ELEC    4014         电力电子学                                                       99      优秀

         ELEC    0013         工商业电力系统                                               99      优秀

         GSOE    0020         工程项目管理                                                   99      良好

        

2020年第2学期            

         ELEC    0013         电力驱动系统                                                      99      优异

         ELEC    0017         电力系统保护                                                      99      良好

         ELEC    0011         用于可再生能源与分布式发电                          99      良好

                                     的电力电子技术             

         GSOE    9990         工程学专业研究生课程研究技能                      99      良好

 

研究生                                              8338   工程科学 工程科学硕士学位

 

2020年第1学期            

         CVEN    0001         工程经济学与财务管理                                     99      合格

         ELEC    0012         电力系统分析                                                      99      良好

         ELEC    9001         鲁棒与线性控制系统                                          88      优秀

  转学分

         GSOE 8506           6个转学分

 

2000年第2学期            

         ELEC    4631         连续-时间控制系统设计                                     99      良好

         ELEC    9716         电气安全                                                              99      良好

         GSOE    9340         生命周期工程                                                     99      良好

 

2020年第3学期            

         ELEC    9999         高压系统                                                            99      优秀

  转学分

         ELEC    9999         项目报告A 

         ELEC    9999         项目报告B

 

    以上国外大学成绩单翻译模板仅供参考,具体成绩单翻译请保证课程名称、数字与排版格式的正确。

文章声明:本文是免费整理发布,不涉及商业,供您参考了解,人工翻译服务请咨询客服。

相关推荐

译联翻译公司,免费报价试译,享更多优惠

免费咨询